Phiên bản dành cho khách hàng

Hướng dẫn cài đặt cho điện thoại IPHONE
Chọn Cài đặt → Cài đặt chung → Quản lý thiết bị → Kumkangsystems Inc → Tin cậy

Phiên bản dành cho Đại lý

Điện thoại Android
Click để tải
xuống

(Chỉ hỗ trợ cho điện thoại Android)